Oznamy

Pozvánka na súťaž
Pridané: 7.5.2014 - grafický návrh pozvánky: Martina Valentová, text: M.R.

Pozvánka2014 DHZ Šalková Vás srdečne pozýva na 11. ročník hasičskej súťaže "O putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica" v kategóriách: muži, ženy a mládež a na 1. ročník hasičskej súťaže "Memoriál Milana Valenta" v kategórii: muži nad 35 rokov. Miesto súťaže bude na upravenej trávnatej ploche v areáli: Športovisko Jelšovie. Začiatok súťaže je o 13. hodine.
Poznámka: Kliknutím na obrázok sa zväčší.
» pozvánka    » pokyny    » výsledky

Poďakovanie
Pridané: 7.5.2014 - text: M.R.

DHZ Šalková sa chce týmto spôsobom poďakovať všetkým dobrým ľuďom, čo aj v tomto roku poukázali 2 % z dane príjmov fyzických alebo právnických osôb na činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru. Srdečná vďaka.

Účasti na hasičských súťažiach

Pohárová súťaž na Teplom Vrchu

Miesto konania súťaže: Teplý Vrch, Základná škola, trávnaté ihrisko
Dátum: 5. júla 2014

Účasť v kategórii: muži A, muži B, ženy
Umiestnenie: 6.miesto muži A (25,64 s), 5.miesto muži B (22,33 s), 1.miesto ženy (17,43 s)
» pozrieť fotografie, videá
Okresné kolo previerok pripravenosti DHZ

Miesto konania súťaže: Medzibrod, futbalové ihrisko
Dátum: 14. júna 2014

Účasť v kategórii: muži, muži nad 35 rokov, ženy
Umiestnenie: 6.miesto muži (útok 23,54 s, štafeta 92,81 s), 1.miesto ženy (útok 24,54 s, štafeta 90,81 s), 1.miesto muži nad 35 rokov (útok 26,11 s, štafeta 88,56 s)
» pozrieť fotografie
Pohárová súťaž v Budči

Miesto konania súťaže: Budča, futbalové ihrisko
Dátum: 7. júna 2014

Účasť v kategórii: muži, ženy
Umiestnenie: 4.miesto muži (15,99 s), 2.miesto ženy (18,33 s)

» pozrieť fotografie,videá
Jarná časť hry Plameň

Miesto konania súťaže: Brusno, futbalové ihrisko
Dátum: 31. mája 2014

Účasť v kategórii: mládež
Umiestnenie: 3.miesto v okresnom kole jarnej časti hry Plameň, 1.miesto v požiarnom útoku
» pozrieť fotografie
facebook

» Sponzori

grandpower

kartik

kovotrade

confal

miroslavkliment

pohostinstvo-natal-in

hastrman