› Rok 2014

15.1.2014 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

15.2.2014 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
Pridané: 18.2.2013 | PDF súbor

UPOZORNENIE!!! - Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné vyplniť nasledovné: Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods.7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona), ktoré je uvedené v VII. bode tlačiva. Inak nebude možné poukázanie 2 % z dane.

31.3.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.4.2014 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Pridané: 9.3.2014 | PDF súbor

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013
Pridané: 9.3.2014 | PDF súbor