Confal a.s.                                   www.confal.sk
GRAND POWER, s.r.o.                     www.grandpower.eu
KARTIK s.r.o.
KOVO TRADE BB s.r.o.                    www.kovotrade.sk
Miroslav Kliment - AUTODOPRAVA     www.kliment.sk
Pohostinstvo NATAL-IN
WEGA-STAS, spol. s r.o.

Ďakujem týmto sponzorom, že prispeli na materiálové vybavenie alebo na zorganizovanie súťaže a ostatných kultúrnych podujatí, ktoré organizoval náš dobrovoľný hasičský zbor.