Zuznana Vajdová
Zuzana Vajdová
mladší zbormajster
Božena Koleničová
Božena Koleničová
starší požiarnik
Mária Valentová ml.
Mária Valentová ml.
zbormajster
Daniela Dobríková ml.
Daniela Dobríková ml.
vrchný požiarnik
Martina Valentová
Martina Valentová
rotník
Beata Lamperová
Beáta Lamperová
mladší požiarnik
Lucia Steigrová
Lucia Steigrová
mladší požiarnik
Gabriela Steigrová
Gabriela Steigrová
mladší požiarnik
Júlia Šalingová
Júlia Šalingová
mladší zbormajster
Ľubomíra Longauerová
Ľubomíra Longauerová
mladší požiarnik
Natália Styková
Natália Styková
mladší požiarnik